Határozatok - 2014. Március

39/2014.(III.06.) határozat    M44 autóút építése miatti terület kisajátításról
40/2014.(III.06.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és a kunszentmártoni 1094 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
41/2014.(III.06.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és kunszentmártoni 6537 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
42/2014.(III.06.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és kunszentmártoni 3829/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
43/2014.(III.06.) határozat    A kunszentmártoni 3074/2 hrsz-ú az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
44/2014.(III.06.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása tárgyú pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
45/2014.(III.06.) határozat    a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
46/2014.(III.06.) határozat    az Önkormányzat és a BAU-INFO-R Közhasznú Nonprofit Kft. közötti közszolgálati szerződés megkötéséről
47/2014.(III.06.) határozat    az Önkormányzat és az IMPULZUS Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
48/2014.(III.06.) határozat    pályázat benyújtásáról a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására
49/2014.(III.06.) határozat    pályázat benyújtásáról az NKA kulturális fesztiválok támogatási pályázatára
50/2014.(III.06.) határozat    A Tiszazugi Vízmű Kft. végelszámolása utáni átvett vagyonelemek üzemeltetésre, használatba adásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
51/2014.(III.06.) határozat    a 2014. évi városi rendezvényekről
52/2014.(III.06.) határozat    a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
53/2014.(III.06.) határozat    pályázat benyújtásának engedélyezése közmunka programra
54/2014.(III.06.) határozat    A „Kunszentmártoni HÍR-LAP” önkormányzati újság szerkesztői, nyomdai és terjesztői feladatainak ellátásáról
55/2014.(III.06.) határozat    Dr. Czuczi Mihály polgármester 2014. évi szabadság ütemezéséről
56/2014.(III.06.) határozat    Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester 2014. évi szabadság ütemezéséről
57/2014.(III.06.) határozat    Dr. Czuczi Mihály polgármester külön juttatásának megállapításáról
58/2014.(III.06.) határozat    a KÁMK óvodai csoportjai bővítésének lehetőségét vizsgáló munkacsoport felállításáról
59/2014.(III.20.) határozat    "Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú, új közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró döntés meghozataláról és az ajánlattételi felhívás elfogadásáról
60/2014.(III.20.) határozat    Az OEP Észak-alföldi Területi Hivatala által, fizetési meghagyás keretében hozott megtérítésre kötelezésről
61/2014.(III.27.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata Települési Egészségtervének elfogadásáról
62/2014.(III.27.) határozat    A Bácsvíz Zrt. által az Önkormányzatnak megfizetett bérleti díj 2014. évi felhasználásáról szóló beruházási – felújítási terv elfogadására
63/2014.(III.27.) határozat    A vízi közmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2013. évi bérleti díj felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
64/2014.(III.27.) határozat    Tájékoztató a Bácsvíz Zrt-vel folytatott tárgyalásról
65/2014.(III.27.) határozat    az óvodai csoportok indításáról és elhelyezéséről
66/2014.(III.27.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 2013. évi tevékenységéről
67/2014.(III.27.) határozat    a 2014. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
68/2014.(III.27.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
69/2014.(III.27.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
70/2014.(III.27.) határozat    I. Világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtásáról
71/2014.(III.27.) határozat    a civil szervezetek részére kiírt pályázat feltételeiről
72/2014.(III.27.) határozat    a Kossuth Lajos út 28. szám alatti lakóingatlan szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás költségeinek mérsékléséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
73/2014.(III.27.) határozat    a sporttelepen lévő fák kivágásához fenntartói hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
74/2014.(III.27.) határozat    az Ipari Park területén rendelkezésre álló transzformátor állomásról történő csatlakozási teljesítmény lekötésének engedélyezéséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
75/2014.(III.27.) határozat    önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetésre történő átadásáról vízügyi igazgatási szerv részére
76/2014.(III.27.) határozat    "Kunszentmárton Város Díszpolgára" cím adományozásáról
77/2014.(III.27.) határozat    Pro Urbe Díj és Emlékérem adományozásáról
78/2014.(III.27.) határozat    a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem adományozásáról
79/2014.(III.27.) határozat    Kunszentmárton Város Gazdasági Díja adományozásáról
80/2014.(III.27.) határozat    elismerő oklevél adományozásáról Kasza Mátyás részére
81/2014.(III.27.) határozat    Kunszentmárton Város Pedagógiai Díja adományozásáról
82/2014.(III.27.) határozat    Kunszentmárton Város Testnevelés és Sport Díja adományozásáról
83/2014.(III.27.) határozat    elismerő oklevél adományozásáról Kerekes Ferenc részére
84/2014.(III.27.) határozat    Kunszentmárton Város Közművelődési Díja adományozásáról
85/2014.(III.27.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról