Határozatok - 2016. Október

276/2016.(X.05.) határozat A Bartók Béla koncertterem épület karbantartási munkálatairól

277/2016.(X.05.) határozat a Fráter György utca aszfaltozási munkáinak elvégzésére megindított ajánlatkérési eljárás eredményéről

278/2016.(X.27.) határozat A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról

279/2016.(X.27.) határozat A tiszazugi ivóvízminőség-javító beruházással megvalósult csépai vízmű telep felújítási és beruházási költségeihez történő hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról

280/2016.(X.27.) határozat két ülés közötti eseményekről

281/2016.(X.27.) határozat Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

282/2016.(X.27.) határozat A magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg felhasználásáról

283/2016.(X.27.) határozat Kunszentmárton Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok szolgáltatójának kiválasztásáról

284/2016.(X.27.) határozat A kunszentmártoni 2732 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményéről és az ingatlan eladásáról 

285/2016.(X.27.) határozat A Szent Imre herceg út kijelölt gyalogátkelőhelyei kiemelt szintű megvilágításának kivitelezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről és a kivitelezés műszaki ellenőrének díjazásáról

286/2016.(X.27.) határozat Az önkormányzati lakások karbantartásának kérelméről

287/2016.(X.27.) határozat Mihály ispán dombormű elkészítéséről

288/2016.(X.27.) határozat a Csongrádi úton és Kungyalu településrészen buszvárók elhelyezéséről

289/2016.(X.27.) határozat A Kunszentmárton, Kungyalu Móra Ferenc u. 3941 hrsz-ú ingatlanon lévő sportöltöző hasznosításáról

290/2016.(X.27.) határozat a Kölcsey Ferenc utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonosának telekrész megvásárlása iránti kérelméről

291/2016.(X.27.) határozat A Kunszentmárton Kossuth Lajos út 39. számú ingatlan előtti járdaburkolás munkáinak megrendeléséről

292/2016.(X.27.) határozat A Szökőkút műszaki állapotfelméréséről

293/2016.(X.27.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata részére felajánlott ingatlannal Kunszentmárton, Batthyány u. 23. szám alatti ingatlannal kapcsolatban

294/2016.(X.27.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzata részére felajánlott Kunszentmárton, Szent István király u. 54. szám alatti ingatlannal kapcsolatban

295/2016.(X.27.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról