Határozatok - 2016. Szeptember

234/2016.(IX.22.) határozat két ülés közötti eseményekről

235/2016.(IX.22.) határozat Az önkormányzat 2016. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

236/2016.(IX.22.) határozat A Vízi Közmű Társulati hitelek lezárásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

237/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. beszámolójáról

239/2016.(IX.22.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

240/2016.(IX.22.) határozat Módosított Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

241/2016.(IX.22.) határozat Kunszentmárton településrendezési terv módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről

242/2016.(IX.22.) határozat Kunszentmárton településrendezési tervének módosításával kapcsolatban beérkezett véleményekről

243/2016.(IX.22.) határozat Az E-C Energie Kft-vel, 2015. december 16. napján kötött Közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosításáról

244/2016.(IX.22.) határozat a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról

245/2016.(IX.22.) határozat A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2017-2031) elfogadásáról

247/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ létszámának növeléséről

248/2016.(IX.22.) határozat Városi Egészségügyi Központ létszámbővítéséről

249/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. számú módosításáról

250/2016.(IX.22.) határozat A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

251/2016.(IX.22.) határozat A műfüves labdarúgó pálya 2016. évi karbantartásának finanszírozásáról

252/2016.(IX.22.) határozat TEÁOR szerinti tevékenység felvételéről a Városgondnokság intézménynél

254/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmárton Város Önkormányzata által a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” benyújtott pályázaton elnyert támogatás előirányzatának a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak történő átadásáról

255/2016.(IX.22.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által „Mesés Tiszazug” elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyásáról

256/2016.(IX.22.) határozat A „Szent Márton plébániatemplom” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

257/2016.(IX.22.) határozat „A kunszentmártoni zsinagóga” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

258/2016.(IX.22.) határozat A „Sáray Szabó Albert kunszentmártoni fényképész 20. század eleji munkássága” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

259/2016.(IX.22.) határozat Az „Élő Rózsafüzér kunszentmártoni társulat” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

260/2016.(IX.22.) határozat A „Kereszt-, haranglábtársulatokat Kunszentmártonban” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

261/2016.(IX.22.) határozat A „Seres Katalin írói munkássága és naiv festészete” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

262/2016.(IX.22.) határozat A „Veress János tanító pedagógiai, népművelői és helytörténeti kutató munkássága” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba történő felvételének felterjesztésről

263/2016.(IX.22.) határozat Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

264/2016.(IX.22.) határozat  A rendelési időn kívüli központi orvosi ügyelet vállalkozási szerződés keretében történő folyamatos ellátására kiírt közös közbeszerzési eljárás eredményéről

265/2016.(IX.22.) határozat  A Szent Imre herceg út kijelölt gyalogátkelőhelyeinek kivitelezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről

266/2016.(IX.22.) határozat Az Epreskerti Óvoda utcai kerítés felújítás, részleges újjáépítése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről

267/2016.(IX.22.) határozat Az önkormányzat tulajdonban álló kunszentmártoni 2732 helyrajzi számú ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről

269/2016.(IX.22.) határozat a Csillagszem Állatvédelmi Alapítványnak történő támogatás nyújtásáról

270/2016.(IX.22.) határozat A Szent Márton települések találkozója rendezvény támogatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

271/2016.(IX.22.) határozat A Csincsa I. és Csincsa II. csapadékvíz csatorna vízjogi üzemeltetési engedélyhez fizetett díjakról szóló tájékoztató elfogadásáról

272/2016.(IX.22.) határozat A SZÁKA 2008 Kft. kérelméről 

273/2016.(IX.22.) határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

274/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ által benyújtásra kerülő pályázatról

275/2016.(IX.22.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról