AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

A Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ ugyan a város központjában található, de jelenleg szétszórtan, négy telephelyen működik.

Ez a fizikai megosztottság hatalmas terhet ró az erőforrások biztosítására, valamint a működtetési finanszírozására. Egyes szakterületek igényeit nem képes kielégíteni, ezért a környező szakellátó intézményekbe kell a betegeket átirányítani. Ez két problémát is felvet. Egyrészről bevétel kiesés jelentkezik az intézménynél, másrészt a betegeknek jelentősen megnöveli a betegútját mind időben, mind anyagilag, mely esetlegesen a gyógykezelésről való lemondáshoz is vezethet.

Az egészségügyi intézmény épületeinek területi elkülönülése mellett probléma az ingatlanok nem megfelelő infrastrukturális állapota, valamennyi épület leromlott állapotú. A Kossuth u. 5. sz. alatti központi telephely 1981-ben épült földszintes épület (összesen 909 m2 alapterülettel), mely helyhiány miatt nem alkalmas a többi telephely funkcióinak befogadására. Az intézmény belső elrendezése sem a kor igényeinek, sem a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a szűk helyiségekben az akadálymentesítés nem biztosítható, gátolják a közvetlen orvos-beteg kapcsolat kialakítását.

Elhasználódott az orvosi gép és eszközpark. A nagyrészt korszerűtlen – átlagosan 15 éves életkorú – orvostechnológiai eszközök folyamatos karbantartást, szervízelést igényelnek, mindemellett fokozott terhelésnek vannak kitéve, melyek jelentősen csökkentik az eszközök élettartamát. Az intézmény nem rendelkezik a telemedicína bevezetését megalapozó digitális technológián alapuló képalkotó diagnosztikával és az ezt támogató informatikai struktúrával. Továbbá nem rendelkezik önálló vezetésirányítási és minőségirányítási rendszerrel. Az informatikai rendszer sem szolgálja ki teljes körűen az igényeket.

A számítástechnikai eszközpark nem egységes, átlagos életkora meghaladja az 5 évet. A szerver kapacitása nem megfelelő. Az intézmény teljes integrált betegirányítási rendszerrel rendelkezi, de bővítésre szorul. Az ügyeleti szolgálat viszont egyáltalán nem rendelkezik egészségügyi informatikai rendszerrel. 4 évvel ezelőtt került beszerzésre egy korszerű leletező munkaállomás, illetve a Főnix-PRO-DIVAS radiológiai leletező és PACS szoftver, ám forráshiány miatt csak 1 db nagyfelbontású radiológiai leletező monitorral.

Cél: a Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése. Ez magában foglalja a kapacitást és szakmastruktúrát, az alapellátási szolgálatok integrálását, vállalatirányítási és minőségirányítási rendszert, az eddig szétszórt egészségügyi szolgáltatások telephelyeinek egy helyre történő koncentrálását.

A fejlesztés során a központ a telephelyek koncentrálása nyomán, a megnövekedett szükséglettel alátámasztott igények kielégítése, a szolgáltatási hiányok megszüntetése érdekében szakorvosi és nem szakorvosi óraszám növelésére, illetve hiányzó szakterületek bevezetésére is sor kerül az intézmény saját kapacitásainak átcsoportosításával, valamint a régió kihasználatlan kapacitásainak felhasználásával.

Ezen kapacitások felhasználásával a kórházi szolgáltatásokat kiváltó egyéb ellátási formák bevezetésére is sor kerül többek között az alábbi formákban: nappali kórházi részleg kialakítása elkülönített helyiségben 2 ágy kapacitással, kúraszerű ellátások bevezetése 2 ágy kapacitással. A fejlesztés során szintén a központi épületben kap helyet az újonnan kialakítandó tüdőgondozó intézet és tüdőgyógyászati szakrendelés. A központi épület a szakellátások speciális területei mellett integrálja az alapellátások körét is, azaz a központi alapellátási ügyelet, iskola egészségügyi rendelés, védőnői hálózat központja is itt lesz elhelyezve.

A fejlesztés keretében létrehozott emelt szintű járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató koordináló szerepkört tölt be a térségi lakosság betegellátásának, betegútjainak szervezésében, valamint a rendszerben betöltött helyénél fogva szakkonzíliumok nyújtása, partneri kapcsolatok (kórházak, járóbeteg-szakellátók, civil szervezetek stb.) ápolása és fenntartása terén. Mindemellett szervező, koordináló szerepet is betölt a prevenciót segítő akciók, programok megvalósítása érdekében. Az e célra kialakított külön helyiség a prevenciós programok megvalósítása mellett képzések, továbbképzések helyszínéül is szolgál, támogatva nemcsak a szakemberek, de a laikusok igényeit is.

A szakterületek egy épületen belüli fizikai integrációja elősegíti a helyben történő komplex szolgáltatások hozzáférhetőségét, igénybevételét, ami csökkenti a betegek elvándorlását, továbbküldését, a finanszírozott útiköltséget stb., ugyanakkor kedvezőbben hat az intézmény működtetésére, fenntarthatóságára, segíti az egymásra épülő és/vagy kiegészítő szakellátások integrált rendszerének kialakítását, melyek a hatékony és definitív ellátások alapját képezik. A szakmaterületek integrációja biztosítja az egyén egészségi állapotára ható szolgáltatások, egymást kiegészítő beavatkozások folyamatelvű szemléleten alapuló rugalmas megszervezését, kivitelezését, megkönnyíti nyomon követhetőségét. Ezen folyamatok további optimalizálása, hatékonyságának növelése érdekében a szolgáltatási folyamatok minden területére kiterjedő komplex vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetésére is sor kerül.

A funkcionális egységek elhelyezésénél nagy súllyal lett figyelembe véve a betegellátás folyamata, az optimális betegút, a fertőzések elkerülését segítő megoldások, a célcsoportok sajátosságait. Az újonnan bevezetett szakterületek tekintetében teljes gép- és műszerpark beszerzésére, míg a már meglévő szakellátások tekintetében a korszerűtlen eszközök cseréjére, illetve fejlesztésére került sor. A fizioterápián kezelőfülke kialakítására, valamint gépek, eszközök beszerzésére (pl. ultrahang terápiás készülék, többfunkciós ingeráram készülék, illetve vákuum, elektro- és mágnesterápiás készülék, glisson készülék, ágy) kerül sor. Az új szolgáltató központ munkatársai munkavégzésének támogatása, a szolgáltatások hatékonysága, a vendégek kényelmének biztosítása érdekében az újonnan kialakított és a már meglévő szakterületek és helyiségek új bútorzatokat, berendezéseket kapnak, valamint diszpécserpult lesz kialakítva.

Az intézet által jelenleg használt rendszerekre épülő informatikai fejlesztésekre olyan formában került sor, hogy egyrészt kielégítse a modern informatikai és digitális képalkotási követelményeket, másrészt szem előtt tartsa a költséghatékony megvalósítást, az alacsony üzemeltetési-fenntartási költségeket, valamint hatékonyan legyen bővíthető egyéb rendszerelemekkel (pl. medikai, ügyviteli, üzletviteli, betegirányítási rendszer), támogassa az intézmények közötti kommunikációt, a telemedicina (távleletezés) alkalmazását.

Összefoglalva: a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ fejlesztésének célja a kistérség járóbeteg szakellátásának komplex módon történő fejlesztése, és a magas színvonalú, definitív, széles spektrumú ellátás. Ennek keretében az intézmény központi épületének felújítása, bővítése, teljes körű akadálymentesítése valósul meg, 8 új ellátási terület kerül bevezetésével, 32 szakorvosi óraszám növekedésével és 7 fő új munkavállaló foglalkoztatásával, továbbá eszköz és IT fejlesztésre is nyílik lehetőség.

Pályázó: Kunszentmárton Város Önkormányzata

A megvalósítás teljes összege: 634 034 646,- Ft.

Pályázati támogatás: 90%, melynek összege: 570.631.181,- Ft

Építés, felújítás tervezett bekerülési költsége: 368 697 186,- Ft

Eszközbeszerzés tervezett bekerülési költsége: 175 936 768,- Ft.

A beruházás várható kezdete: 2011. július

A projekt tervezett befejezése: 2012. III. negyedév

A központi épület az építkezés idejére bezár. Az egészségügyi szolgáltatások a telephelyekre kerülnek át, mely változásokról a lakosság tájékoztatása folyamatosan biztosítva lesz.