A város gazdasága

Kunszentmárton város területi elhelyezkedése kedvező, „Közép-alföldi pólustérség” Szolnok-Kecskemét központokkal, Szolnok - Abony - Cegléd - Nagykőrös - Kecskemét - Tiszakécske – Kunszentmárton - Martfű - Törökszentmiklós városok által határoltan kialakult térségben. Ezen belül Kunszentmárton, mint a Tiszazugi térség központja határozható meg egyértelmű gazdasági és szolgáltatási funkciói révén.  A Kunszentmártoni járáshoz 11 település tartozik: Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, és Tiszasas települések, melyek közül Tiszaföldvár városi, Öcsöd és Cibakháza nagyközségi ranggal rendelkezik. 

Mezőgazdaság, ipar:

Kunszentmárton esetében kimagasló a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban működő cégek száma, de jelentős számú vállalkozás működik a szakmai, tudományos, műszaki területeken, a mezőgazdaságban és az építőiparban is.

A térség természeti adottságai természetesen nagymértékben meghatározzák a terület mezőgazdaságát. A növénytermesztés fő termékei: a búza, a kukorica, a napraforgó és a repce. Az állattartásban főként a sertés, a szarvasmarha és a baromfi tartása jellemző. A termőföldek magántulajdonba kerülésével növekedett a kertészeti arány. Az ágazat meghatározó vállalkozásai a Kőröshús Kft., a Hungarotej Tejfeldolgozó Kft., az Agroforte Grain Kft., a Köttöni Gazda Kft., a Köröskert Kft. valamint a Volumen-Trans Kft. A szövetkezetek közül megemlítendő a Hód-Tész Szövetkezet, valamint a Búzakalász-Agrár Zrt. 

Az ipart illetően kijelenthető, hogy több, magas hozzáadott értéket képviselő cég települt meg a városban, melyek közül nem egy kis családi vállalkozásból nőtte ki magát nagy nemzetközi cégek beszállítójává. A környék adottságai kedveznek a befektetők idevonzásának, letelepítésének, és térségi-gazdasági decentrumként számos beruházó számára biztosít fejlesztési helyszínt. Kunszentmárton gazdaságán belül meghatározónak mondható a feldolgozóipari szektor, ezen belül kiemelten a járműgyártáshoz kapcsolódó tevékenység.  Kunszentmárton és a Tiszazug kistérség gazdasági és földrajzi feltételeit figyelembe véve határozta el a város és az alapító tulajdonosok, hogy létrehozzák az Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot, mely 2000-ben kapta meg az Ipari Park címet Az Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. a város északi részén a 44. számú főközlekedési út bal oldalán található, mintegy 30 ha-os területen. Az infrastruktúra kiépítése 100%-os, ezzel a terület alkalmas bármilyen ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végzésére, valamint logisztikai bázis kialakítására.

Az itt letelepült cégek:
NP Hungaria Kft. (műanyagipari tevékenység), Interplex Hungary Kft. (fémmegmunkálás, fémfeldolgozás), Euraseal Bt. (autóipari beszállító vállalkozás, fém alkatrészek gyártása), Recymet Indrustries Kft. (fémáru szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelem)

További cégek a város területén:
Uniturn Kft (elektromos és nagy fordulatszámú hajtásrendszerek alkatrészeinek gyártása)
Martin Steel Capital Kft. (acélszerkezet- és gépgyártás), Fed-Car Kft. (fóliagyártás, hulladék újrahasznosítás, nem veszélyes hulladékok gyűjtése), Nabak Steel Kft. (fémszerkezetgyártás, fémmegmunkálás), Műforg Ezredév Kft. (fémmegmunkálás), Martintech Kft. (fémszerkezetgyártás)
Imrei István Kft. (építőipari tevékenység)
Kasza és Társa Faipari Kft. (fa nyílászárók készítése és értékesítése)
Rikovinett Kft. (munkaruházat gyártása)
Gordiusz 95 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Kunszentmártont érintő terület-felhasználási kategóriák:

Közlekedés:

Országos jelentőségű közlekedési hálózatok: 

• 44-es számú főútvonal az ország egyik legjelentősebb Kelet-nyugat irányultságú tranzit útja, 
• 45-ös,- és 442-es számú másodrendű főút, 
• 50 km-re az M5 autópálya, 
• országos és térségi kerékpárhálózat 

Meghatározó a 44. számú Kecskemét - Békéscsaba országos főút, mely kapcsolatot biztosít az M5 autópályával. Ugyancsak fontos szerkezeti elem a 45. számú Kunszentmárton – Hódmezővásárhely főút, mely lehetővé teszi Szeged megközelíthetőségét. Térségi szempontból jelentős a 442. számú főút, amelyen Szolnokot érhetjük el. A meglévő országos jelentőségű kerékpárút Cserkeszőlőig van kiépítve a 44. számú főút mellett, tervezett szakasza Szarvas felé a Hármas - Körös gáton halad. A regionális kerékpárút Szelevény felé a Körös gáton folytatódva már használatban van. A helyi belterületi kerékpárút kiépített szakasza a várost közvetlenül érintő Körös gáton vehető igénybe.

Vasúti hálózat: 
• Szolnok – Szentes vasútvonal észak-déli irányba, valamint Kunszentmárton – Lakitelek vasúti szárnyvonal nyugati irányba húzódva járható.

Vízi, légi közlekedés: 
• A Körös-folyó ezen szakasza hajózható, bár ez még nincs kihasználva. 50 km-es körzetben két olyan repülőtér is van, mely közepes áruszállító gépek fogadására alkalmas (Szolnok és Kecskemét). 

Infrastruktúra:

Elektromos hálózat: A városban és környékén 100 %-ban kiépített a hálózat, többirányú betáplálási szakaszokkal rendelkezik. Az elektromos áramellátást az E-ON Zrt. végzi.

Gázhálózat: A hálózat 75 %-ban ki van építve, az egész települést behálózza. A gázszolgáltatást a Tigáz Zrt. látja el.

Vízellátás: A települési közüzemi vízhálózatára csatlakozva mindenütt jó minőségű, fogyasztásra alkalmas ivóvíz nyerhető.
Szennyvíztisztító: A város közcsatorna hálózata még nem teljesen kiépített, de folyamatos fejlesztés alatt áll. A meglévő kapacitás lefedi a keletkező igényeket. A víz- és csatornaszolgáltatást Kunszentmártonban a BÁCSVÍZ Zrt. végzi. 

Kommunális hulladék elhelyezés: A megépült korszerű Regionális Hulladéklerakó hosszú időre megoldja a régió hulladék-elhelyezési gondjait. Az ipari eredetű hulladék kezelését a hulladéklerakót üzemeltető Inno-Szolnok Kft. oldja meg.

Kommunikáció: A telefonellátás minden igényt kielégítő digitális központtal rendelkezik a városban. A hálózat fejlesztése, bővítése a legkorszerűbb technikai szinten ma is folyamatos. A mobil telefonnal való ellátottság jónak mondható, mert minden mobil szolgáltató adótornya megtalálható a városban. 

Pénzügyi szolgáltatók:
OTP Bank Nyrt.
3A Takarékszövetkezet Kunszentmárton

Címkék: