Szerződések

Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban- TOP-3.1.1-15
 
Kunszentmárton Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra. A projekt keretében az Ipari Parkba, valamint a városközpontból a Sportpályáig kerékpárút valósul meg.
 
 
 

Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése - TOP-1.2.1-15

A TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekt keretében az Önkormányzat jelentős turisztikai fejlesztést tervez a településen, melynek egyik elemeként szabad strand kerül kialakításra, valamint a KÁMK vezetőjével együtt a Múzeumhoz kötődően turisztikai attrakció kerülne megvalósításra. Ennek keretében a „betyár világhoz” kötődő turisztikai látványosság valósulhat meg.

 


Kunszentmárton zöld város fejlesztése – TOP-2.1.2-15

A TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” projekt keretében a Kunszentmárton Széchenyi lakótelep és Kossuth úti lakótelep zöldfelület megújítását, közterületi játszóeszközök és utcabútorok elhelyezését és csapadékvíz-elvezető csatornarendszer problémájának felülvizsgálatát, megoldását, parkolók felújítását tervezzük. 

 


Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése - TOP 1.4.1-15

A TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázat alapján a Széchenyi lakótelep 1165/13 hrsz. alatti épület (Bölcsőde épület) általános felújításának, korszerűsítésének és bővítésének keretében az alábbiak kerülnek megvalósításra: az épület energiahatékonysági korszerűsítése, utólagos külső hőszigetelése, az épület teljes gépészeti rendszerének felülvizsgálata, elektromos rendszer szabványos kialakítása, meglévő főzőkonyha fejlesztése, korszerűsítése; az épületben meglévő főzőkonyha felújításához szükséges komplett konyhatechnológia betervezése, az épület projektarányos akadálymentesítése (akadálymentes bejutás, akadálymentes wc, rámpák építése), az egész épület vizesblokkjainak, mosókonyháinak felújítása (burkolat, szaniter cserékkel), az épület belső burkolatainak javítása, funkcióhoz szükséges cserével, belső udvari (játszóudvar) felújítás, ágazati szabványoknak (bölcsődei nevelés- gondozás szakmai szabályai) megfelelő kialakítás, a gyermekek életkorának megfelelő minőségi udvari játszóeszközök, párakapu betervezése, a terasz külső burkolat felújítása, bölcsődei férőhely bővítés kapcsán a régi gazdasági épületrész belső átalakításával új csoportszoba kialakítása, új kerítés építése, épület bővítése tornaszobával, belsőépítészeti tervezés, eszközbeszerzés.

 


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése –TOP-3.2.1-15

 

A projektek keretében 3 db önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot. A pályázatok keretében az épületek hőszigetelése, nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés és napelemes rendszer telepítése valósulna meg:

 

1. Kunszentmárton Város Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem energetikai korszerűsítése.

2. Kunszentmárton Város Városháza épületének energetikai korszerűsítése.

3. Kunszentmárton Város Önkormányzata hivatali épületének energetikai korszerűsítése „B” épület. (Volt Járási Hivatal épülete)

 


Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem fejlesztése –EFOP-4.1.7-16

 

Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” c. pályázat keretében megvalósítani tervezünk egy 15 fő befogadására alkalmas képzési, oktatási helyiség kialakítását, belső átalakítási munkálatokat, IKT eszköz-beszerzést.

 


AZ ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ SZERZŐDÉSEK Kunszentmárton Város Önkormányzata

 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése

 

KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 számú "Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon" tárgyú projekt

 

Kishajó kikötő építése Kunszentmártonban

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" tárgyú ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú projekt ARTMED Kft-vel “Kunszentmárton Város Önkormányzatának nyertes, ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosítószámú pályázatának keretében bútor és mobília szállítása” tárgyú szállítási szerződés

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú beruházással kapcsolatos projektmenedzsmenti tevékenység végzésére megbízási szerződés

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú beruházás a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel kötött kivitelezői szerződés

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú beruházás a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel kötött kivitelezői szerződés módosítás

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú beruházás a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel kötött kivitelezői szerződés 2. módosítás

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú beruházás a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel kötött kivitelezői szerződés 3. módosítás

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú beruházás a Bau-Vertikál Építőipari Kft-vel kötött kivitelezői szerződés 4. módosítás

 

"Kunszentmártoni Kistérség járóbeteg szakellátásának komplex fejlesztése" tárgyú ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 azonosító számú projekt  BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft-vel “a Kunszentmárton Város Önkormányzatának nyertes, ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0001 pályázat kapcsán megvalósuló kivitelezés – pótmunka” tárgyú vállalkozási szerződés

 

Szerződések (2012.04.20.)

Szerződések (2011.06.30.)

Szerződések (2011.06.14.)

Szerződések (2011.05.31.)

Szerződések (2011.05.01.)

Szerződések (2011.04.06.)

Szerződések (2011.03.07.)

Beszerzések, Szerződések (2011.02.28.)

Beszerzések, Szerződések (2010.04.26.)

Beszerzések, Szerződések (2010.02.02.)

Beszerzések, Szerződések (2009.11.06.)

Beszerzések, Szerződések (2009.10.29.)