Intézményi pályázatok:

Korábbi pályázatok:

 


 

Kedves Kunszentmártoniak!

Újabb nyertes pályázatról szeretném Önöket tájékoztatni:
A lakosság több évtizedes jogos igénye az Öcsödi úton az Ipari Park felé, illetve a Horváth tértől az Érparti Sporttelep felé kerékpárutak létesítése.
A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 219.993.350 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Kunszentmárton Város Önkormányzata által benyújtásra került "Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban" című támogatási kérelmünket.
A tervezet szerint a projekt keretében több szakaszon valósul meg a kerékpárút kiépítése:
1. szakasz: Összesen 900 m hosszú. Kétirányú kerékpárút kiépítése a 44. sz. főút mentén fekvő Ipari Parktól a Vég utcáig az Öcsödi út mentén, annak jobb oldalán vezetve. A 44. sz. főúton kerékpáros átvezetés kialakítása tervezett forgalomterelő szigettel, sárga villogóval, az Öcsödi úti csomópont déli oldalán.
2. szakasz: Összesen 290 m hosszú. Elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút kiépítése a Vég utcától a vasúti átjáró déli oldaláig az Öcsödi utca mentén, annak bal oldalán vezetve.
3. szakasz: Összesen 620 m hosszú. Kétirányú kerékpárút kiépítése a Munkácsy Mihály utcától (Horváth tértől) a 45. sz. főút mentén található benzinkútig (Érparti Sporttelep bejáratáig).
A tervezési és engedélyezési feladatok még ezután, a Támogatási szerződés megkötését követően kezdődnek el.
Köszönöm Boldog István országgyűlési képviselő, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés segítő támogatását, pozitív hozzáállását!

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

 


 

Kedves Kunszentmártoniak!

Újabb nyertes pályázatról szeretném Önöket tájékoztatni:

1. A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 38.835.720 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Kunszentmárton Város Önkormányzata által benyújtásra került "Kunszentmárton Város Városháza épületének energetikai korszerűsítése" című támogatási kérelmünket.
A projekt megvalósítása során a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése valósul meg, melynek keretében részleges homlokzati hőszigetelésre, a padlásfödém hőszigetelésére, valamint homlokzati nyílászárók cseréjére kerül sor.

2. A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 71.920.800 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Kunszentmárton Város Önkormányzata által benyújtásra került "Kunszentmárton Város Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem energetikai korszerűsítése" című támogatási kérelmünket.
A projekt megvalósítása során Szabó Gyula Művelődési Központ épületének energetikai korszerűsítése valósul meg, melynek keretében a homlokzat részleges hőszigetelésére, a padlásfödém hőszigetelésére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, valamint napelemes rendszer telepítésére kerül sor.

A fejlesztéssel érintett épületek elöregedett állapota, energetikai rendszerének elavultsága miatt van szükség az energetikai korszerűsítésre, az energiafelhasználásaik jelentős, fenntartási költségeik kimagaslóan magasak.

Köszönöm szépen Boldog István országgyűlési képviselő úr segítő támogatását és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés pozitív döntését!

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

 


 

Kedves Kunszentmártoniak!

Újabb nyert pályázatról szeretnék beszámolni Önöknek:
Kunszentmárton Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2.a), b) és C) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre – Izabella királyné utca aszfaltburkolat-felújítása, és járdafelújítási munkálatok” címmel.

A megnyert támogatás összege 15.000.000 Ft.
A saját erő összege: 5.000.000 Ft.

1. Ennek köszönhetően az Izabella királyné utca aszfaltburkolatos felújítást kap.

2. A járdafelújítási munkálatok során az alábbi járdaszakaszok kerülnek felújításra:

A Széchenyi lakótelepen az M, N, V, P épületek előtt 183 méter, a Rákóczi utcában 22 méter, a Jászapáti utcában 104 méter, a Hegyfoky Kabos utcában 22 méter, a Gát utcában 82 méter, a Kolozsvári utcában 185 méter, az Új utcában 24 méter, a Garay utcában 61 méter, a Köttön utcában 82 méter, a Sörház utcában a Honvéd utcától 68 méter, a Bocskai utcában 39 méter, valamint a Zrínyi utcában 28 méter.

Ez összesen 900 méter járdafelújítást jelent.

A részletekkel később jelentkezem.

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester