Határozatok - 2016. május

129/2016.(V.18.) határozat    a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű felhívásra Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról

130/2016.(V.18.) határozat    TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

131/2016.(V.18.) határozat    a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állát segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

132/2016.(V.18.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. által, a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” elnevezésű kiírásra benyújtandó pályázat jóváhagyásáról

133/2016.(V.18.) határozat    a Megyei Agrárkamara termőföld adás-vétele tárgyában FOBIR-1990-4/2016. számon kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

134/2016.(V.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről

135/2016.(V.26.) határozat    a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról

136/2016.(V.26.) határozat    A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ beszámolójáról

137/2016.(V.26.) határozat    Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ létszámának növeléséről

138/2016.(V.26.) határozat    nyári napközi szervezéséről

139/2016.(V.26.) határozat    az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás összevont jelentéséről

140/2016.(V.26.) határozat    a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. 2015. évi beszámolójáról

141/2016.(V.26.) határozat    a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. részére nyújtott 5.000 e. Ft tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról

142/2016.(V.26.) határozat    Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

143/2016.(V.26.) határozat    a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos adókivetésről szóló tájékoztató elfogadásáról

144/2016.(V.26.) határozat    a 2016. évi szabad felhasználású pénzeszköz (tartalék) terhére benyújtott kérelmekről

145/2016.(V.26.) határozat    a köztemetői feladatellátásról szóló szerződés módosításáról

146/2016.(V.26.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításáról

147/2016.(V.26.) határozat    Városi Egészségügyi Központ Járóbeteg-szakellátás óraszám/kapacitásának átcsoportosításáról

148/2016.(V.26.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ létszámbővítéséről

149/2016.(V.26.) határozat    címzetes főorvosi cím adományozásáról

150/2016.(V.26.) határozat    A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

151/2016.(V.26.) határozat    A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

152/2016.(V.26.) határozat    pályázati-műszaki szakember alkalmazásáról

153/2016.(V.26.) határozat    az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívásra belterületi utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról

154/2016.(V.26.) határozat    az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívásra sportlétesítmény felújítását célzó pályázat benyújtásáról

155/2016.(V.26.) határozat    Az Epreskerti Óvoda új utcai kerítés építése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről

156/2016.(V.26.) határozat    Kedvezményes eb ivartalanítási akcióról

157/2016.(V.26.) határozat    Ország László „A magyarországi fehérhímzések” című könyv megjelenéséhez szükséges támogatási kérelméről

158/2016.(V.26.) határozat    a Deák Ferenc úti és Kerületiház úti vadgesztenyefák állapotáról

159/2016.(V.26.) határozat    Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről

160/2016.(V.26.) határozat    a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állát segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű kiírásra benyújtott pályázat tervezett bekerülési költségéről

161/2016.(V.26.) határozat    a megkötött szerződésekről

162/2016.(V.26.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

163/2016.(V.26.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtásra kerülő pályázatokról

164/2016.(V.26.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének tagintézmény-vezetői pályázata véleményezéséről

165/2016.(V.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

166/2016.(V.26.) határozat    A Szabó Gyula Művelődési Központ energetikai korszerűsítését szolgáló pályázat benyújtásáról

167/2016.(V.26.) határozat    a Dani Margit Sportcsarnok 32-es számú iroda helyiségében olimpikonok emlékszobájának kialakításáról