Határozatok - 2015. december

384/2015.(XII.01.) határozat    Pásztorné Réz Márta, Kunszentmárton, Állami Gazdaság Központ 68/2. szám alatti lakos telekvásárlási iránti kérelméről szóló 336/2015.(X.29.) számú határozat módosításáról

385/2015.(XII.01.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanainak értékesítésre történő kijelöléséről

386/2015.(XII.01.) határozat    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatottjairól

387/2015.(XII.01.) határozat    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elutasítottjairól

388/2015.(XII.10.) határozat    A kunszentmártoni 2204/1 és a kunszentmártoni 2203 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről és az ingatlanok eladásáról

389/2015.(XII.10.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról

390/2015.(XII.16.) határozat    két ülés közötti eseményekről

391/2015.(XII.16.) határozat    a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervéről

392/2015.(XII.16.) határozat    a Kunszentmárton város településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 400/2009.(XII.10.) számú határozat módosításáról

393/2015.(XII.16.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei vagyon és felelősségbiztosításáról

394/2015.(XII.16.) határozat    Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létszámának növeléséről

395/2015.(XII.16.) határozat    A laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról

396/2015.(XII.16.) határozat    Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde irányító szervi támogatásáról

397/2015.(XII.16.) határozat    „Szociális ellátórendszer” fejlesztése projektötlethez szükséges műszaki tervdokumentáció megrendeléséről 

398/2015.(XII.16.) határozat    Kunszentmárton Város 2450/5 hrsz. alatti felhagyott hulladéklerakó telep rekultiváció II. ütemének megvalósítási kötelezettség alól történő felmentés iránti kérelem és mellékleteinek megrendeléséről

399/2015.(XII.16.) határozat    a 44-es számú országos főútvonal forgalmi csomópontjainak megvilágításáról

400/2015.(XII.16.) határozat    az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének (az autóbusz menetrendnek) módosításáról

401/2015.(XII.16.) határozat    A Kunszentmártoni HÍR-LAP szerkesztő bizottságának felállításáról és a megbízási szerződés módosításáról

402/2015.(XII.16.) határozat    A Kunszenti Hírek internetes újság létrehozásáról

403/2015.(XII.16.) határozat    az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületbe történő belépésről

404/2015.(XII.16.) határozat    Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó igazgató-főorvosi megbízására

405/2015.(XII.16.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról