Határozatok - 2015. november

350/2015.(XI.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről
351/2015.(XI.26.) határozat    A magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétel felhasználásáról
352/2015.(XI.26.) határozat    a helyi adó és gépjárműadó hátralékok alakulásáról
353/2015.(XI.26.) határozat    A 2016-2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
354/2015.(XI.26.) határozat    a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
355/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata 2013-2014. évi turizmusfejlesztési koncepciója végrehajtásáról
356/2015.(XI.26.) határozat    Kunszentmárton Város 2016-2025. évi Turizmusfejlesztési Koncepciója elfogadásáról
357/2015.(XI.26.) határozat    a Bácsvíz Zrt. 2014. évi beszámolójáról
358/2015.(XI.26.) határozat    a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról (2016. évi bérleti díj) szóló tájékoztatás elfogadásáról 
359/2015.(XI.26.) határozat    A Bácsvíz Zrt. által fizetett, 2016. évi tervezett bérleti díj felhasználásáról és az előző évek maradványáról szóló beruházási – felújítási terv elfogadásának halasztásáról
360/2015.(XI.26.) határozat    Kunszentmárton Tiszakürti úti ingatlanok ivóvíz ellátásáról
361/2015.(XI.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
362/2015.(XI.26.) határozat    a kishajó kikötő úszómű állás tervezési költségéről
363/2015.(XI.26.) határozat    az önkormányzati intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatáról
364/2015.(XI.26.) határozat    Az Önkormányzati intézmények tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szakfeladatok ellátása tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárásról
365/2015.(XI.26.) határozat    Kunszentmárton, Rákóczi u. 5. szám (197 hrsz.) alatti épület pince födém megerősítéséről
366/2015.(XI.26.) határozat    „Kunszentmárton Város közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges energia biztosításával” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
367/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kialakítandó iskolaközpont támogatásáról
368/2015.(XI.26.) határozat    A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmártoni Tagintézményének elhelyezéséről szóló 243/2015.(VIII.27.) számú határozat módosításáról
369/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmárton, Kerületiház u. 6. szám alatti helyi védett épület energetikai korszerűsítésének ügyéről
370/2015.(XI.26.) határozat    A kiutalásra nem került Fundamenta Lakáskassza szerződések megszüntetéséről
371/2015.(XI.26.) határozat    A „Céltámogatásos szennyvízhálózat fejlesztése” című pályázatban megtervezett, de a KEOP pályázattal összekapcsolt beruházásban Kunszentmárton Attila út 40. szám alatt megvalósult szennyvízcsatorna bekötésről.
372/2015.(XI.26.) határozat    A „Céltámogatásos szennyvízhálózat fejlesztése” című pályázatban megtervezett, de a KEOP pályázattal összekapcsolt beruházásban Kunszentmárton Attila út 35. szám alatt megvalósult szennyvízcsatorna bekötésről.
373/2015.(XI.26.) határozat    A „Céltámogatásos szennyvízhálózat fejlesztése” című pályázatban megtervezett, de a KEOP pályázattal összekapcsolt beruházásban Kunszentmárton Csongrádi út 50. szám alatt megvalósult szennyvízcsatorna bekötésről
374/2015.(XI.26.) határozat    A „Céltámogatásos szennyvízhálózat fejlesztése” című pályázatban megtervezett, de a KEOP pályázattal összekapcsolt beruházásban Kunszentmárton Csongrádi út 46. szám alatt megvalósult szennyvízcsatorna bekötésről.
375/2015.(XI.26.) határozat    A „Céltámogatásos szennyvízhálózat fejlesztése” című pályázatban megtervezett, de a KEOP pályázattal összekapcsolt beruházásban Kunszentmárton Csongrádi út 42. szám alatt megvalósult szennyvízcsatorna bekötésről.
376/2015.(XI.26.) határozat    A „Céltámogatásos szennyvízhálózat fejlesztése” című pályázatban megtervezett, de a KEOP pályázattal összekapcsolt beruházásban Kunszentmárton Csongrádi út 40. szám alatt megvalósult szennyvízcsatorna bekötésről.
377/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmárton, Szentesi út 6. szám alatti ingatlan szennyvízbekötésének költségeihez történő Önkormányzati hozzájárulásról
378/2015.(XI.26.) határozat    KKÖH „B” épületének tervezésével kapcsolatban
379/2015.(XI.26.) határozat    Wenner-Várkonyi Attila polgármester jutalmának megállapításáról
380/2015.(XI.26.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
381/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázata véleményezéséről
382/2015.(XI.26.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 24. napján és 2015. augusztus 6. napján kötött támogatási szerződések módosításáról 
383/2015.(XI.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról