Határozatok - 2015. április

112/2015.(IV.15.) határozat    az Önkormányzat víziközmű vagyona értékbecslése iránti beszerzési eljárás megindításáról
113/2015.(IV.15.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás elvégzésére a Siva-Mont Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről
114/2015.(IV.15.) határozat    Tájékoztatás a KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú pályázat keretében Kunszentmárton Város intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására a Perfekt-Tender Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés aláírásáról
115/2015.(IV.15.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú pályázat keretében Kunszentmárton Város intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
116/2015.(IV.20.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú pályázat keretében Kunszentmárton Város intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
117/2015.(IV.20.) határozat    a Siva-Mont Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről szóló 113/2015.(IV.15.) számú határozat kiegészítéséről
118/2015.(IV.30.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ beszámolójáról
119/2015.(IV.30.) határozat    a Szent Anna Katolikus Óvoda tevékenységéről szóló tájékoztatóról
120/2015.(IV.30.) határozat    Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
121/2015.(IV.30.) határozat    a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
122/2015.(IV.30.) határozat    az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról
123/2015.(IV.30.) határozat    a 2014. évi szabad költségvetési maradvány felhasználásáról
124/2015.(IV.30.) határozat    a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés aláírásáról 
125/2015.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításáról
126/2015.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
127/2015.(IV.30.) határozat    Szociális Kerekasztalba történő delegálásról
128/2015.(IV.30.) határozat    bírósági ülnökök választásáról
129/2015.(IV.30.) határozat    pedagógus ülnök választásáról
130/2015.(IV.30.) határozat    a Közterületi térfigyelő kamerák felszereléséről szóló tájékoztatóról
131/2015.(IV.30.) határozat    Az Önkormányzat víziközmű vagyonának értékelése tárgyú, Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete alapján lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.
132/2015.(IV.30.) határozat    A víziközmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2014. évi bérleti díj felhasználásáról
133/2015.(IV.30.) határozat    a Bácsvíz Zrt. által 2015. évi tervezett bérleti díj felhasználásáról és az előző évek maradványáról szóló beruházási – felújítási terv elfogadására
134/2015.(IV.30.) határozat    a Vízi-közmű társulati hitel I. ütemének teljesítéséről.
135/2015.(IV.30.) határozat    a Vízi-közmű társulati hitel I. ütemének lezárásáról.
136/2015.(IV.30.) határozat    LANTOS Print Kft.-vel kötött a Kunszentmártoni HÍR-LAP” önkormányzati újság szerkesztői, nyomdai és terjesztői feladatairól szóló megbízási szerződés módosításáról
137/2015.(IV.30.) határozat    A MÁV Zrt., a MNV Zrt., a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és Kunszentmárton Város Önkormányzata által kötendő megállapodások elfogadásáról
138/2015.(IV.30.) határozat    kötelezettségvállalásról
139/2015.(IV.30.) határozat    a civil szervezetek részére kiírt pályázatról
140/2015.(IV.30.) határozat    a települési értéktár tagsági összetételének módosításáról
141/2015.(IV.30.) határozat    a települési értéktárba történő delegálás visszavonása
142/2015.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton Vasút utca 34. szám és Kungyalu Móra Ferenc utca 10. számú ingatlanok előtt közvilágítási lámpatestek elhelyezéséről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről
143/2015.(IV.30.) határozat    a 2015. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról
144/2015.(IV.30.) határozat    Tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához gépjármű beszerzésére kiírt pályázat beadásáról
145/2015.(IV.30.) határozat    az Ipari Park területén lévő cégekkel kötött szerződések felülvizsgálatáról szóló tájékoztató elfogadásáról
146/2015.(IV.30.) határozat    Tájékoztatás Kunszentmárton Város Önkormányzata által óvodások múzeumlátogatására benyújtott pályázatról
147/2015.(IV.30.) határozat    „Összefogással az esélyegyenlőségért a Kunszentmártoni járásban” elnevezésű, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0088 azonosítószámú projekt indításához szükséges szerződések megkötéséről
148/2015.(IV.30.) határozat    A kunszentmártoni kishajó (túrahajó) kikötő üzemeltetésével kapcsolatos elképzelésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
149/2015.(IV.30.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
150/2015.(IV.30.) határozat    Az UniTrade Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub támogatásáról
151/2015.(IV.30.) határozat    a szociális nyári gyermekétkeztetésről
152/2015.(IV.30.) határozat    Város Egészségügyi Központ laboratóriuma működéséről
153/2015.(IV.30.) határozat    két ülés közötti eseményekről
154/2015.(IV.30.) határozat    A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére kiírt pályázat eredményéről
155/2015.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata részére vételre felajánlott ingatlannal kapcsolatos tájékoztatásról
156/2015.(IV.30.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról