Határozatok - 2015. március

68/2015.(II.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

69/2015.(III.12.) határozat    a közfoglalkoztatási létszám engedélyezéséről
70/2015.(III.12.) határozat    két ülés közötti eseményekről 
71/2015.(III.12.) határozat    a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének módosításáról
72/2015.(III.12.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága Alapító Okiratának módosításáról
73/2015.(III.12.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
74/2015.(III.12.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
75/2015.(III.12.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról
76/2015.(III.12.) határozat    "2015. évi január-februári rendkívüli belvízveszély elleni védekezés Kunszentmártonban” című pályázat benyújtásáról
77/2015.(III.12.) határozat    48/2015.(II.12.) határozat hatályon kívül helyezéséről
78/2015.(III.12.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „A szecesszió bűvöletében- Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester életműve” című pályázatról
79/2015.(III.12.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „A Specialisták, mesteremberek, iparosok – Népi hagyományok továbbélése a kunszentmártoni kézművesipar történetében különös tekintettel Bozsik Kálmán fazekasmester munkásságára” című pályázatról
80/2015.(III.19.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Szépliteratúrai ajándék – irodalmi műsorok a kunszentmártoni városi könyvtárban” című pályázatról
81/2015.(III.19.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Programhoz Kunszentmárton Város Önkormányzata által megjelölt plusz projektekről, valamint a meglévő projektötletek aktualizálásáról
82/2015.(III.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről
83/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Gazdasági Programjának elfogadásáról
84/2015.(II.26.) határozat    a 2011-2014-ig szóló sportkoncepció értékeléséről
85/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város 2015-2019-ig szóló Sportkoncepciója elfogadásáról
86/2015.(III.26.) határozat    a 2015. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról
87/2015.(III.26.) határozat    munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
88/2015.(III.26.) határozat    köztemető fenntartására vonatkozó megállapodás megkötéséről
89/2015.(III.26.) határozat    javaslat a Bácsvíz Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztására
90/2015.(III.26.) határozat    a civil szervezetek részére kiírt pályázat feltételeiről
91/2015.(III.26.) határozat    pályázat benyújtásáról az NKA kulturális fesztiválok támogatási pályázatára
92/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmártoni Szabad Strand megnyitásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
93/2015.(III.26.) határozat    a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról
94/2015.(III.26.) határozat    a Kunszentmárton Városi Polgárőrség beszámolójának elfogadásáról
95/2015.(III.26.) határozat    Kungyalui Almásy-Montágh kúria tulajdonosának telekrész vásárlása iránti kérelméről
96/2015.(III.26.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
97/2015.(III.26.) határozat    Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde gyermekjóléti szolgálata szakmai tervének elfogadásáról
98/2015.(III.26.) határozat    Balláné Veres Judit intézményvezető vezetői megbízás lemondásáról és közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről
99/2015.(III.26.) határozat    Döme Zsuzsanna intézményvezetői megbízására
100/2015.(III.26.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról
101/2015.(III.26.) határozat    a PRO COMMUNITATE URBIS Emlékérem adományozásáról
102/2015.(III.26.) határozat    a PRO COMMUNITATE URBIS Emlékérem adományozásáról
103/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Közművelődési Díja adományozásáról
104/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Pedagógiai Díja adományozásáról
105/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Egészségügyi és Szociális Díja adományozásáról
106/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Testnevelés és Sport Díja adományozásáról
107/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Gazdasági Díja adományozásáról
108/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Közszolgálati Díja adományozásáról
109/2015.(III.26.) határozat    A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére kiírt pályázati felhívás eredményéről
110/2015.(II.26.) határozat    Pályázati felhívás a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
111/2015.(III.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizo