Határozatok - 2015. február

33/2015.(II.12.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2015. évi költségvetéséről

34/2015.(II.12.) határozat  A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás II. számú módosításáról

35/2015.(II.12.) határozat  a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

36/2015.(II.12.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

37/2015.(II.12.) határozat    „Kunszentmárton Város Közszolgálati Díja” elismerés anyagi fedezetéről

38/2015.(II.12.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága Alapító Okiratának módosításáról

39/2015.(II.12.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról

40/2015.(II.12.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

41/2015.(II.12.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról

42/2015.(II.12.) határozat    a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés VI. számú módosításáról

43/2015.(II.12.) határozat    a csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson való részvételéről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

44/2015.(II.12.) határozat    „Bozsik Kálmán kunszentmártoni fazekasmester kerámiái, munkásságának termékei, iparművészeti örökségét” megyei értéktárba történő felvételének felterjesztéséről

45/2015.(II.12.) határozat    Kunszentmárton fennállásának 800 éves évfordulója megünnepléséről

46/2015.(II.12.) határozat    a településfejlesztési koncepció az integrált településfejlesztési stratégia készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

47/2015.(II.12.) határozat    a sportfeladatok ellátásáról

48/2015.(II.12.) határozat    Katona József egyéni vállalkozóval a Jaksor majori belvízveszély elhárítása tárgyú vállalkozási szerződés aláírásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról

49/2015.(II.12.) határozat    Pályázati felhívás a KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére

50/2015.(II.12.) határozat    a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletről

51/2015.(II.26.) határozat    A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Programhoz Kunszentmárton Város Önkormányzata által megjelölt plusz projektekről szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

52/2015.(II.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről

 

53/2015.(II.26.) határozat    a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyzetéről, jövőjéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

54/2015.(II.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

55/2015.(II.26.) határozat    a Városi Egészségügyi Központ gazdasági feladatainak ellátásáról

56/2015.(II.26.) határozat    a 2014. évi belső ellenőrzésekről

57/2015.(II.26.) határozat    Wenner-Várkonyi Attila polgármester 2015. évi szabadságának ütemezéséről

58/2015.(II.26.) határozat    a sportfeladat ellátás átszervezéséről szóló feladatterv elfogadásáról

59/2015.(II.26.) határozat    A csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson való részvételről

60/2015.(II.26.) határozat    A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról

61/2015.(II.26.) határozat    a Kunszentmárton Öcsödi út 2. és az Kunszentmárton Árpád krt. 4. szám alatti ingatlanok szennyvízcsatorna kiépítéséről

62/2015.(II.26.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a Kunszentmártoni Vízmű Kft-től átvett YCE-463 forgalmi rendszámú Harkov típusú gépjármű értékesítéséről

63/2015.(II.26.) határozat    "Európa a polgárokért" programra testvérvárosi találkozó megrendezésére pályázat benyújtásáról

64/2015.(II.26.) határozat    a Horgászegyesületek a Tiszáért Társuláshoz történő csatlakozásról

65/2015.(II.26.) határozat    A KÖRÖSKERT KFT.-vel kötött haszonbérleti szerződés módosításáról

66/2015.(II.26.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

67/2015.(II.26.) határozat    Járóbeteg-szakorvosi óraszám szüneteltetéséről