Határozatok - 2015. január

1/2015.(I.08.) határozat    Az önkormányzat tulajdonában lévő kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlan idegenrendészeti célból történő felajánlásáról

2/2015.(I.08.) határozat    Kunszentmárton Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

3/2015.(I.15.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

4/2015.(I.15.) határozat    a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola helyzetéről, jövőjéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

5/2015.(I.15.) határozat    együttműködési szándékról a Magyar Tarka-Mangalica Szociális Szövetkezettel

6/2015.(I.15.) határozat    a foglalkoztatottság és munkanélküliség helyzetéről, a közfoglalkoztatás átalakulásáról és lehetőségeiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

7/2015.(I.15.) határozat    A kunszentmártoni közintézmények költséghatékony fűtésével kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról

8/2015.(I.15.) határozat    két ülés közötti eseményekről

9/2015.(I.15.) határozat    A vízi közmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2013. évi bérleti díj felhasználásáról szóló tájékoztató felülvizsgálatáról

10/2015.(I.15.) határozat    A vízi közmű vagyon használatáért a Bácsvíz Zrt. által fizetett 2014. évi bérleti díj felhasználásáról szóló beruházási-felújítási terv módosításáról

11/2015.(I.15.) határozat    a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

12/2015.(I.15.) határozat    A Kunszentmárton Város Sportcsarnokáért Közalapítvány megszüntetése iránti eljárás megindításáról

13/2015.(I.15.) határozat    Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott javaslatokra tett intézkedési terv

módosításáról
14/2015.(I.15.) határozat    A 2015. évi Jász-Nagykun Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz való csatlakozásáról

15/2015.(I.15.) határozat    Kunszentmártoni Gazdakör helyiséghasználat iránti kérelméről

16/2015.(I.15.) határozat    A Munkás Szent József Szociális Szövetkezet megalakításáról

17/2015.(I.15.) határozat    emléktábla elhelyezéséről szóló a 287/2014.(XI.13.) számú határozat módosításáról

18/2015.(I.15.) határozat    laboratóriumi kapacitás bővítéséről

19/2015.(I.15.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

20/2015.(I.15.) határozat    Baktai Dánielné, Kunszentmárton, Mátyás király u. 7/4. szám alatti lakos bérlakás ügyéről

21/2015.(I.22.) határozat    a kunszentmártoni 07/12 hrsz-ú, a kunszentmártoni 07/23 hrsz-ú, és a kunszentmártoni 07/29 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő 07/57 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

22/2015.(I.22.) határozat    az Ipari Park területén lévő cégekkel kötött korábbi szerződések felülvizsgálatáról

23/2015.(I.29.) határozat    a Kunszentmártoni Települési Értéktár Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

24/2015.(I.29.) határozat    Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztató elfogadásáról

25/2015.(I.29.) határozat    A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

26/2015.(I.29.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a Kunszentmártoni Vízmű Kft-től átvett YCE-462 forgalmi rendszámú Harkov típusú gépjármű értékesítéséről

27/2015.(I.29.) határozat    Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek értékesítésre történő kijelöléséről

28/2015.(I.29.) határozat    XEROPRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (Körös Televízió) kötött vállalkozási szerződés módosításáról

29/2015.(I.29.) határozat    a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat együttműködési szándéknyilatkozat megújításáról

30/2015.(I.29.) határozat    Járóbeteg-szakellátás óraszám/kapacitás átcsoportosításáról

31/2015.(I.29.) határozat    lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

32/2015.(I.29.) határozat    Erdei Nagy Lászlóné 5440 Kunszentmárton, Bémer László u. 31. szám alatti lakos önkormányzati segély elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről