Határozatok - 2016. április

99/2016.(IV.14.) határozat a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű kiírásra „Kunszentmárton város ÉNY-i területrészének csapadékvíz elvezetése” tárgyban pályázat benyújtásáról

100/2016.(IV.26.) határozat a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

101/2016.(IV.28.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2016. évi költségvetéséről

102/2016.(IV.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről

103/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2015. évi szabadon felhasználható költségvetési maradványáról

104/2016.(IV.28.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ beszámolójáról

105/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról

106/2016.(IV.28.) határozat    a helyi adóbevételek teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról

107/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának 50.000.000 Ft össznévértékű Féléves Kincstárjegy jegyzéséről

108/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításáról

109/2016.(IV.28.) határozat    a Bácsvíz Zrt. által 2016. évi tervezett bérleti díj felhasználásáról és az előző évek maradványáról szóló beruházási – felújítási terv elfogadásáról

110/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. közötti vállalkozási szerződés megkötésének elfogadásáról

111/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Természettudományi ismeretterjesztő előadások és interaktív gyermekfoglalkozások szűkebb hazánkkal, a Nagykunsággal és a Körös-vidék természeti értékeivel kapcsolatban” –című pályázat beadásáról

112/2016.(IV.28.) határozat    Városi Egészségügyi Központ Járóbeteg-szakellátás óraszám/kapacitásának átcsoportosításáról

113/2016.(IV.28.) határozat    a megkötött szerződésekről szóló 87/2016.(III.31.) határozat módosításáról

114/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszenti Hírek internetes újság alapításáról

115/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszenti Hírek internetes újság indításával kapcsolatos feladatokról

116/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. fejlesztési pályázatáról szóló beszámolójáról

117/2016.(IV.28.) határozat    a Helyi védett épületek, épületrészek fenntartásának, felújításának és építészeti megjelenésük biztosításának támogatására meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett kérelemről

118/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton (Kungyalu) Árvácska u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

119/2016.(IV.28.) határozat    az Epreskerti Óvoda új utcai kerítés építéséhez történő önkormányzati hozzájárulásról

120/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszentmártoni Torna Egylet 2016/2017 évi TAO pályázatának jóváhagyásáról

121/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata által iskolai és óvodai utazó kiállítások megszervezésére és óvodások múzeumlátogatására benyújtott pályázatról szóló tájékoztatás elfogadásáról

122/2016.(IV.28.) határozat    a SZÁKA 2008 Kft. kérelméről

123/2016.(IV.28.) határozat    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

124/2016.(IV.28.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének véleményezéséről

125/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton Város területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó eljárásról

126/2016.(IV.28.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázat beadásáról

127/2016.(IV.28.) határozat    Szebeni Ilona  5440 Kunszentmárton, Demeter István utca 44. szám alatti tartózkodási helyű lakos rendkívüli települési támogatás elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezéséről

128/2016.(IV.28.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról