16/2004. (IV. 01.) Kunszentmártoni Önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

16/2004. (IV. 01.) Kunszentmártoni Önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról