35/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

35/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Módosító rendeletek: 46/2013.(XII.20.), 23/2014.(XI.28.), 3/2016.(I.29.), 12/2016.(IV.01.), 16/2017.(VI.30.)