20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól

20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól

Módosító rendeletek: 24/2016. (IX.23).