7/2015.(V.01.) önkormányzati rendelet Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről

7/2015.(V.01.) önkormányzati rendelet Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről

Módosító rendeletek: 20/2016.(VIII.23.) , 23/2016. (IX.23)