Határozatok - 2014. Július

173/2014.(VII.10.) határozat    Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott javaslatokra tett intézkedési terv elfogadásáról
174/2014.(VII.10.) határozat A M-U-T- Hungária Kft. felé érvényesítendő késedelmi kötbérről
175/2014.(VII.10.) határozat    A Polgármester-alpolgármester támogatási kerete jogcímek közötti átcsoportosításról

Határozatok - 2014. Június

139/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2013. évi beszámolójáról
140/2014.(VI.12.) határozat    a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. támogatási kérelméről
141/2014.(VI.12.) határozat    a volt Víziközmű Társulati tagok részére történő támogatás nyújtásról
142/2014.(VI.12.) határozat    Víziközmű Társulat megszűnésével kapcsolatosan keletkezett követelésekről

Határozatok - 2014. Május

109/2014.(V.09.) határozat    "Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről
110/2014.(V.09.) határozat    a Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt bekerülési költségének vizsgálatáról
111/2014.(V.09.) határozat    a Képviselő-testület 40/2014.(III.06.) számú határozatának módosításáról

Határozatok - 2014. Április

86/2014.(IV.02.) határozat    az Ipari Park területén rendelkezésre álló transzformátor állomásról történő csatlakozási teljesítmény lekötésének engedélyezéséről
87/2014.(IV.14.) határozat    az Interplex Hungary Kft. vételi ajánlatáról
88/2014.(IV.14.) határozat    a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Idősek Otthona felújításával kapcsolatos kérelméről

Határozatok - 2014. Március

39/2014.(III.06.) határozat    M44 autóút építése miatti terület kisajátításról
40/2014.(III.06.) határozat    Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 34/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet szerinti, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről és a kunszentmártoni 1094 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Határozatok - 2014. Február

21/2014.(II.05.) határozat az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
22/2014.(II.05.) határozat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
23/2014.(II.13.) Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás I. számú módosításáról
24/2014.(II.13.) Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Határozatok - 2014. Január

1/2014.(I.14.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata adósságának 2014. évi adósságátvállalásához
2/2014.(I.14.) határozat "A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 számú, a „Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon” projekttel kapcsolatos eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
3/2014.(I.14.) határozat    tűzifa osztással kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról
4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Oldalak