Határozatok - 2015. május

157/2015.(V.11.) határozat    az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről
158/2015.(V.28.) határozat    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
159/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításának kiegészítése
160/2015.(V.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről
161/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról

Határozatok - 2015. április

112/2015.(IV.15.) határozat    az Önkormányzat víziközmű vagyona értékbecslése iránti beszerzési eljárás megindításáról
113/2015.(IV.15.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás elvégzésére a Siva-Mont Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről

Határozatok - 2015. március

68/2015.(II.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2015. február

33/2015.(II.12.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2015. évi költségvetéséről

34/2015.(II.12.) határozat  A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás II. számú módosításáról

35/2015.(II.12.) határozat  a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

36/2015.(II.12.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

Határozatok - 2015. január

1/2015.(I.08.) határozat    Az önkormányzat tulajdonában lévő kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlan idegenrendészeti célból történő felajánlásáról

2/2015.(I.08.) határozat    Kunszentmárton Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

3/2015.(I.15.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

4/2015.(I.15.) határozat    a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola helyzetéről, jövőjéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Határozatok - 2014. December

308/2014.(XII.11.) határozat a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
309/2014.(XII.11.) határozat két ülés közötti eseményekről
310/2014.(XII.11.) határozat a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről
311/2014.(XII.11.) határozat Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
312/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejövő Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására vonatkozó együttműködési megállapodásról

Határozatok - 2014. November

274/2014.(XI.13.) határozat az adó ügyi feladatokról és az adóbevételek alakulásáról
275/2014.(XI.13.) határozat a 2015. évre szóló közvilágítási célú villamos energia versenypiaci beszerzésére megindított eljárás eredményéről
276/2014.(XI.13.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
277/2014.(XI.13.) határozat előterjesztések napirendről történő levételéről
278/2014.(XI.13.) határozat a volt Víziközmű Társulati tagok támogatásáról

Határozatok - 2014. Október

236/2014.(X.02.) határozat    „Bentlakásos Idősek Otthona korszerűsítése Kunszentmártonban” elnevezésű, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0137 azonosítószámú projekt során a befejezési határidő hosszabbítás miatt szükségessé váló munkaszerződések meghosszabbításáról szóló 157/2014.(VI.26.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

Határozatok - 2014. Szeptember

209/2014.(IX.11.) határozat    A Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az irányítása alá tartózó Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tevékenységéről
210/2014.(IX.11.) határozat    az önkormányzat 2014. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról
211/2014.(IX.11.) határozat    Kunszentmárton Város Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
212/2014.(IX.11.) határozat    Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2014. Augusztus

200/2014. (VIII.14.) határozat    a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására.
201/2014. (VIII.14.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján lefolytatott új eljárás eredményéről
202/2014. (VIII.14.) határozat    Kishajó Kikötő építése Kunszentmártonban tárgyú Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján új eljárás megindításáról

Oldalak