Határozatok - 2015. augusztus

235/2015.(VIII.05.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról
236/2015.(VIII.05.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
237/2015.(VIII.05.) határozat    A Kunszentmárton város külterületi lakossága részére nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás céljából gépkocsi beszerzése tárgyú nyílt ajánlattételi eljárás eredményéről

Határozatok - 2015. július

225/2015.(VII.16.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról
226/2015.(VII.16.) határozat    Az önkormányzatok és intézményeik részére kiírt épületenergetikai fejlesztés tárgyú pályázat járulékos költségeiről 
227/2015.(VII.16.) határozat    A Sportcsarnok fűtési rendszerébe keringtető szivattyúk beépítésének kiviteli munkáinak megrendeléséről

Határozatok - 2015. június

189/2015.(VI.11.) határozat    a kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről és az ingatlan eladásáról
190/2015.(VI.11.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézményi épület fűtésmegosztásának tervezése tárgyban meghirdetett második körös versenyeztetési eljárás eredményéről
191/2015.(VI.11.) határozat    Nyári napközi pénzügyi támogatásáról
192/2015.(VI.11.) határozat    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján meghozott döntésről

Határozatok - 2015. május

157/2015.(V.11.) határozat    az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről
158/2015.(V.28.) határozat    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
159/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításának kiegészítése
160/2015.(V.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről
161/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról

Határozatok - 2015. április

112/2015.(IV.15.) határozat    az Önkormányzat víziközmű vagyona értékbecslése iránti beszerzési eljárás megindításáról
113/2015.(IV.15.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás elvégzésére a Siva-Mont Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről

Határozatok - 2015. március

68/2015.(II.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2015. február

33/2015.(II.12.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2015. évi költségvetéséről

34/2015.(II.12.) határozat  A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás II. számú módosításáról

35/2015.(II.12.) határozat  a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

36/2015.(II.12.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

Határozatok - 2015. január

1/2015.(I.08.) határozat    Az önkormányzat tulajdonában lévő kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlan idegenrendészeti célból történő felajánlásáról

2/2015.(I.08.) határozat    Kunszentmárton Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

3/2015.(I.15.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

4/2015.(I.15.) határozat    a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola helyzetéről, jövőjéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Határozatok - 2014. December

308/2014.(XII.11.) határozat a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
309/2014.(XII.11.) határozat két ülés közötti eseményekről
310/2014.(XII.11.) határozat a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről
311/2014.(XII.11.) határozat Az önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
312/2014.(XII.11.) határozat    Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejövő Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására vonatkozó együttműködési megállapodásról

Határozatok - 2014. November

274/2014.(XI.13.) határozat az adó ügyi feladatokról és az adóbevételek alakulásáról
275/2014.(XI.13.) határozat a 2015. évre szóló közvilágítási célú villamos energia versenypiaci beszerzésére megindított eljárás eredményéről
276/2014.(XI.13.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kunszentmárton Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
277/2014.(XI.13.) határozat előterjesztések napirendről történő levételéről
278/2014.(XI.13.) határozat a volt Víziközmű Társulati tagok támogatásáról

Oldalak