Határozatok - 2015. október

302/2015.(X.08.) határozat    a kunszentmártoni 07/42 helyrajzi számú ingatlan erdő alrészletén lévő fa értékesítéséről
303/2015.(X.15.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 24. napján és 2015. augusztus 6. napján kötött támogatási szerződések módosításáról 
304/2015.(X.15.) határozat    Közvilágítás korszerűsítéséről és bővítéséről (LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással)
305/2015.(X.29.) határozat    két ülés közötti eseményekről

Határozatok - 2015. szeptember

250/2015.(IX.14.) határozat    A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2016-2030) elfogadásáról
251/2015.(IX.14.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézmények fűtésmegosztásának kivitelezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
252/2015.(IX.14.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Mi leszel, ha nagy leszel? Életpályákról és velejárókról” című pályázatról

Határozatok - 2015. augusztus

235/2015.(VIII.05.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról
236/2015.(VIII.05.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
237/2015.(VIII.05.) határozat    A Kunszentmárton város külterületi lakossága részére nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás céljából gépkocsi beszerzése tárgyú nyílt ajánlattételi eljárás eredményéről

Határozatok - 2015. július

225/2015.(VII.16.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról
226/2015.(VII.16.) határozat    Az önkormányzatok és intézményeik részére kiírt épületenergetikai fejlesztés tárgyú pályázat járulékos költségeiről 
227/2015.(VII.16.) határozat    A Sportcsarnok fűtési rendszerébe keringtető szivattyúk beépítésének kiviteli munkáinak megrendeléséről

Határozatok - 2015. június

189/2015.(VI.11.) határozat    a kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről és az ingatlan eladásáról
190/2015.(VI.11.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézményi épület fűtésmegosztásának tervezése tárgyban meghirdetett második körös versenyeztetési eljárás eredményéről
191/2015.(VI.11.) határozat    Nyári napközi pénzügyi támogatásáról
192/2015.(VI.11.) határozat    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján meghozott döntésről

Határozatok - 2015. május

157/2015.(V.11.) határozat    az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről
158/2015.(V.28.) határozat    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
159/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításának kiegészítése
160/2015.(V.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről
161/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról

Határozatok - 2015. április

112/2015.(IV.15.) határozat    az Önkormányzat víziközmű vagyona értékbecslése iránti beszerzési eljárás megindításáról
113/2015.(IV.15.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás elvégzésére a Siva-Mont Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről

Határozatok - 2015. március

68/2015.(II.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2015. február

33/2015.(II.12.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2015. évi költségvetéséről

34/2015.(II.12.) határozat  A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás II. számú módosításáról

35/2015.(II.12.) határozat  a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

36/2015.(II.12.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

Határozatok - 2015. január

1/2015.(I.08.) határozat    Az önkormányzat tulajdonában lévő kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlan idegenrendészeti célból történő felajánlásáról

2/2015.(I.08.) határozat    Kunszentmárton Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

3/2015.(I.15.) határozat    a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

4/2015.(I.15.) határozat    a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola helyzetéről, jövőjéről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Oldalak