Határozatok - 2016. június

  • 168/2016.(VI.20.) határozat    TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” című pályázathoz szükséges Szakmai megalapozó tanulmány (Igényfelmérés és kihasználtsági terv) elkészítésének megrendeléséről
  • 169/2016.(VI.20.) határozat    TOP-2.1.2.-15 „Zöld város kialakítása” című pályázathoz szükséges Műszaki tervdokumentáció elkészítésének megrendeléséről
  • 170/2016.(VI.20.) határozat    a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása által, a háziorvosi ügyeleti ellátására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról

Határozatok - 2016. május

129/2016.(V.18.) határozat    a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű felhívásra Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról

130/2016.(V.18.) határozat    TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

Határozatok - 2016. április

99/2016.(IV.14.) határozat a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű kiírásra „Kunszentmárton város ÉNY-i területrészének csapadékvíz elvezetése” tárgyban pályázat benyújtásáról

100/2016.(IV.26.) határozat a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

101/2016.(IV.28.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2016. évi költségvetéséről

Határozatok - 2016. március

57/2016.(III.21.) határozat    a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázat gesztori feladatainak vállalásáról
58/2016.(III.29.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről
59/2016.(III.29.) határozat    a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívására pályázat benyújtásáról
60/2016.(III.31.) határozat    két ülés közötti eseményekről

Határozatok - 2016. február

30/2016.(II.16.) határozat    TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
31/2016.(II.25.) határozat    két ülés közötti eseményekről
32/2016.(II.25.) határozat    a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003 „Csatornahálózat építése Kunszentmártonon” című projekt garanciális munkáinak helyzetéről
33/2016.(II.25.) határozat    a KEOP-1.2.0/2f/09-2011-0003 azonosítószámú, „Csatornahálózat bővítése Kunszentmártonon” elnevezésű projekttel kapcsolatos pénzügyi korrekció visszafizetéséről

Határozatok - 2016. január

1/2016.(I.28.) határozat    Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2016. évi költségvetéséről
2/2016.(I.28.) határozat    a foglalkoztatottság és munkanélküliség helyzetéről, a közfoglalkoztatás átalakulásáról és lehetőségeiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
3/2016.(I.28.) határozat    Pályázat benyújtásáról az NKA kulturális fesztiválok támogatási pályázatára
4/2016.(I.28.) határozat    az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről

Határozatok - 2015. december

384/2015.(XII.01.) határozat    Pásztorné Réz Márta, Kunszentmárton, Állami Gazdaság Központ 68/2. szám alatti lakos telekvásárlási iránti kérelméről szóló 336/2015.(X.29.) számú határozat módosításáról

385/2015.(XII.01.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanainak értékesítésre történő kijelöléséről

386/2015.(XII.01.) határozat    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatottjairól

387/2015.(XII.01.) határozat    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elutasítottjairól

Határozatok - 2015. november

350/2015.(XI.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről
351/2015.(XI.26.) határozat    A magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétel felhasználásáról
352/2015.(XI.26.) határozat    a helyi adó és gépjárműadó hátralékok alakulásáról
353/2015.(XI.26.) határozat    A 2016-2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
354/2015.(XI.26.) határozat    a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
355/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata 2013-2014. évi turizmusfejlesztési koncepciója végrehajtásáról

Határozatok - 2015. október

302/2015.(X.08.) határozat    a kunszentmártoni 07/42 helyrajzi számú ingatlan erdő alrészletén lévő fa értékesítéséről
303/2015.(X.15.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 24. napján és 2015. augusztus 6. napján kötött támogatási szerződések módosításáról 
304/2015.(X.15.) határozat    Közvilágítás korszerűsítéséről és bővítéséről (LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással)
305/2015.(X.29.) határozat    két ülés közötti eseményekről

Határozatok - 2015. szeptember

250/2015.(IX.14.) határozat    A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2016-2030) elfogadásáról
251/2015.(IX.14.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézmények fűtésmegosztásának kivitelezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
252/2015.(IX.14.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Mi leszel, ha nagy leszel? Életpályákról és velejárókról” című pályázatról

Oldalak