Határozatok - 2017. Április

 • 105/2017.(IV.07.) határozat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló 56/2017. (III.09.) határozat módosításáról
 • 106/2017.(IV.07.) határozat a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtásra kerülő pályázatokról
 • 107/2017.(IV.07.) határozat EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

Határozatok - 2017. Március

 • 56/2017.(III.09.) határozat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról
 • 57/2017.(III.09.) határozat A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által „Kulturális szempontból értékes irodalmi rendezvények megvalósítása” elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyásáról 

Határozatok - 2017. Február

 • 31/2017.(II.16.) határozat két ülés közötti eseményekről

 

 • 32/2017.(II.16.) határozat Kunszentmárton településrendezési terv módosításának véleményezéséről

 

 • 33/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

 • 34/2017.(II.16.) határozat a 2015-2016. évben végrehajtott energetikai fejlesztések, beruházások eredményéről

 

Határozatok - 2017. Január

 • 1/2017.(I.05.) határozat A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

 

 • 2/2017. (I.05.) határozat a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

 

Határozatok - 2016. December

328/2016.(XII.01.) határozat    a kommunális adó bevételről és felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
329/2016.(XII.01.) határozat    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
330/2016.(XII.01.) határozat    a belterületi utak felújításáról, kátyúzásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Határozatok - 2016. November

296/2016.(XI.22.) határozat    a „Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Programban” elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítása
297/2016.(XI.22.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Kunszentmárton Kézilabda Sport Klub között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
298/2016.(XI.22.) határozat    a Megyei Agrárkamara termőföld adás-vétele tárgyában JNSZ01-02026-13/2016. számon kiadott állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról szóló előterjesztés napirendről történő levételéről

Határozatok - 2016. Október

276/2016.(X.05.) határozat A Bartók Béla koncertterem épület karbantartási munkálatairól

277/2016.(X.05.) határozat a Fráter György utca aszfaltozási munkáinak elvégzésére megindított ajánlatkérési eljárás eredményéről

278/2016.(X.27.) határozat A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról

279/2016.(X.27.) határozat A tiszazugi ivóvízminőség-javító beruházással megvalósult csépai vízmű telep felújítási és beruházási költségeihez történő hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról

Határozatok - 2016. Szeptember

234/2016.(IX.22.) határozat két ülés közötti eseményekről

235/2016.(IX.22.) határozat Az önkormányzat 2016. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

236/2016.(IX.22.) határozat A Vízi Közmű Társulati hitelek lezárásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

237/2016.(IX.22.) határozat a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. beszámolójáról

239/2016.(IX.22.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Határozatok - 2016. Augusztus

223/2016.(VIII.04.) határozat    a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű pályázat előkészítési munkáinak ellátására megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

224/2016.(VIII.04.) határozat    a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtása sportpark építésére

225/2016.(VIII.04.) határozat    a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról

Határozatok - 2016. Július

204/2016.(VII.14.) határozat    A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséről és közszolgáltatás végzéséről szóló Koncessziós szerződés módosításáról

205/2016.(VII.20.) határozat    TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról

206/2016.(VII.20.) határozat    a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló megállapodás módosításáról

207/2016.(VII.20.) határozat    a kunszentmártoni 1099 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyú pályázati eljárás eredményéről

Oldalak