Határozatok - 2017. Február

  • 31/2017.(II.16.) határozat két ülés közötti eseményekről

 

  • 32/2017.(II.16.) határozat Kunszentmárton településrendezési terv módosításának véleményezéséről

 

  • 33/2017.(II.16.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

  • 34/2017.(II.16.) határozat a 2015-2016. évben végrehajtott energetikai fejlesztések, beruházások eredményéről

 

Határozatok - 2017. Január

  • 1/2017.(I.05.) határozat A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

 

  • 2/2017. (I.05.) határozat a TOP-5.1.2-15 azonosítószámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű nyertes pályázat megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról

 

Oldalak