Határozatok - 2015. december

384/2015.(XII.01.) határozat    Pásztorné Réz Márta, Kunszentmárton, Állami Gazdaság Központ 68/2. szám alatti lakos telekvásárlási iránti kérelméről szóló 336/2015.(X.29.) számú határozat módosításáról

385/2015.(XII.01.) határozat    Az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanainak értékesítésre történő kijelöléséről

386/2015.(XII.01.) határozat    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatottjairól

387/2015.(XII.01.) határozat    a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elutasítottjairól

Határozatok - 2015. november

350/2015.(XI.26.) határozat    két ülés közötti eseményekről
351/2015.(XI.26.) határozat    A magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétel felhasználásáról
352/2015.(XI.26.) határozat    a helyi adó és gépjárműadó hátralékok alakulásáról
353/2015.(XI.26.) határozat    A 2016-2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
354/2015.(XI.26.) határozat    a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
355/2015.(XI.26.) határozat    a Kunszentmárton Város Önkormányzata 2013-2014. évi turizmusfejlesztési koncepciója végrehajtásáról

Határozatok - 2015. október

302/2015.(X.08.) határozat    a kunszentmártoni 07/42 helyrajzi számú ingatlan erdő alrészletén lévő fa értékesítéséről
303/2015.(X.15.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft.-vel 2015. július 24. napján és 2015. augusztus 6. napján kötött támogatási szerződések módosításáról 
304/2015.(X.15.) határozat    Közvilágítás korszerűsítéséről és bővítéséről (LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő refinanszírozással)
305/2015.(X.29.) határozat    két ülés közötti eseményekről

Határozatok - 2015. szeptember

250/2015.(IX.14.) határozat    A Közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv (2016-2030) elfogadásáról
251/2015.(IX.14.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézmények fűtésmegosztásának kivitelezése tárgyban meghirdetett versenyeztetési eljárás eredményéről
252/2015.(IX.14.) határozat    A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ által benyújtandó „Mi leszel, ha nagy leszel? Életpályákról és velejárókról” című pályázatról

Határozatok - 2015. augusztus

235/2015.(VIII.05.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról
236/2015.(VIII.05.) határozat    A TÚRSZOL Építési Szolgáltató Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatásról
237/2015.(VIII.05.) határozat    A Kunszentmárton város külterületi lakossága részére nyújtott tanyagondnoki szolgáltatás céljából gépkocsi beszerzése tárgyú nyílt ajánlattételi eljárás eredményéről

Határozatok - 2015. július

225/2015.(VII.16.) határozat    A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0134 azonosítószámú projekt keretében, Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról
226/2015.(VII.16.) határozat    Az önkormányzatok és intézményeik részére kiírt épületenergetikai fejlesztés tárgyú pályázat járulékos költségeiről 
227/2015.(VII.16.) határozat    A Sportcsarnok fűtési rendszerébe keringtető szivattyúk beépítésének kiviteli munkáinak megrendeléséről

Határozatok - 2015. június

189/2015.(VI.11.) határozat    a kunszentmártoni 07/22 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről és az ingatlan eladásáról
190/2015.(VI.11.) határozat    A Sportcsarnok – Városi Könyvtár intézményi épület fűtésmegosztásának tervezése tárgyban meghirdetett második körös versenyeztetési eljárás eredményéről
191/2015.(VI.11.) határozat    Nyári napközi pénzügyi támogatásáról
192/2015.(VI.11.) határozat    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján meghozott döntésről

Határozatok - 2015. május

157/2015.(V.11.) határozat    az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes ingatlanának értékesítésre történő kijelöléséről
158/2015.(V.28.) határozat    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztési kérelméről
159/2015.(V.28.) határozat    Kunszentmárton településrendezési tervének módosításának kiegészítése
160/2015.(V.28.) határozat    két ülés közötti eseményekről
161/2015.(V.28.) határozat    a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beszámolójának elfogadásáról

Határozatok - 2015. április

112/2015.(IV.15.) határozat    az Önkormányzat víziközmű vagyona értékbecslése iránti beszerzési eljárás megindításáról
113/2015.(IV.15.) határozat    A KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázati felhívás keretében Kunszentmárton Város intézményeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás elvégzésére a Siva-Mont Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről

Határozatok - 2015. március

68/2015.(II.26.) határozat Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Oldalak